Elektriske sykler

Du kan bruke en elektrisk sykkel i utmarka.

Hva menes med elektriske sykler i denne sammenhengen?

For at en sykkel skal regnes som elektrisk i denne sammenhengen må den 

  • elektriske hjelpemotoren ha en maksimal nominell effekt på 0,25 kW
  • nominelle effekten reduseres gradvis jo fortere du sykler
  • nominelle effekten opphøre ved 25 km/t eller tidligere hvis syklisten slutter å trå
  • ikke bare ved bruk av motorkraft nå en høyere hastighet enn 6 km/t.