Har du en nedgravd oljetank?

Fra og med 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger. Hvis du har en nedgravd oljetank, må den tømmes og vaskes før den graves opp. 

Jeg har en oljetank, hva må jeg gjøre?

  • Oljetanken må tømmes og rengjøres før den graves opp. Disse firmaene er godkjente til å gjøre denne jobben:
  • Grave opp oljetanken. 
    Det er mange firmaer som kan gjøre dette etter at tanken er tømt og rengjort av et godkjent firma. Du kan også grave opp tanken selv hvis du vil. 
  • Levere oljetanken til et godkjent mottak.
  • Gi oss beskjed om at oljetanken er fjernet. Det gjør du på e-post til postmottak@rana.kommune.no

Hva må jeg gjøre hvis det lekker fra en oljetank?

Hvis du eller de som tømmer og rengjør oljetanken oppdager skade på tanken og mistenker oljelekkasje til grunnen, må du søke hjelp.

  • Kontakt forsikringsselskapet ditt og finn ut om de dekker skaden.
  • Kontakt et skadeopprettingsselskap som rydder opp etter lekkasje (et forsikringsselskap kan ofte hjelpe deg med dette).
  • Meld fra til kommunen når tanken er fjernet.

 

Du kan lese mer om både dette og fornybare oppvarmingsløsninger på oljefri.no.