Forurenset grunn

I Rana er det flere områder som er forurenset. I tillegg til områder ved Ranfjorden, er det områder på Røssvoll, Skonseng og Storforshei med forurensning i grunnen. 

Terrenginngrep i forurenset grunn kan føre til helse- og miljørisiko for omgivelsene. Derfor stiller vi krav til hvordan forurenset grunn skal håndteres.