Her kan du melde fra om forsøpling

Vil du melde fra om forsøpling eller ulovlige fyllinger?

Hvis du vil gi oss beskjed om forsøpling, er det veldig fint om du 

  • tar bilder av forsøplingen
  • oppgir så nøyaktig adresse som mulig. Marker gjerne på et kart.
  • kort beskriver hvilket avfall det dreier seg om
  • oppgir hvor lenge avfallet har vært der hvis du vet det

 

Du kan sende opplysningene til oss på e-post til forurensning@rana.kommune.no eller levere dem på innbyggertorget på biblioteket.

Hva er forsøpling?

Forsøpling kan være fyllinger med hageavfall og annet avfall. Det kan også være ulovlig å lagre brukte gjenstander, for eksempel bilvrak på egen eiendom.

Hvem har ansvaret for forsøplingen?

Hvis du oppdager forsøpling kan du melde fra til kommunen. Hvis vi finner den ansvarlige, får vedkommende pålegg om å rydde opp. Hvis ikke, er det grunneieren som har ansvaret for å rydde. 

Avdeling for bydrift i kommunen har ansvaret for forsøpling i parker og friområder. 

Veieier har ansvaret for forsøpling langs veier. Dette kan være kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen eller private.