Søppeltømming og kildesortering

Det er Helgeland avfallsforening IKS (HAF) som har ansvaret for blant annet å tømme avfallsdunkene i Rana.