Renovasjonsgebyr og priser

Du finner oversikt over priser og renovasjonsgebyr på hjemmesiden til Helgeland avfallsforedling.