Fritak fra renovasjonsgebyret

I noen tilfeller kan du slippe å betale renovasjonsgebyret. I andre tilfeller kan du få reduksjon i gebyret.    

Du kan søke om å få fritak fra eller reduksjon i renovasjonsgebyret hvis


Søk om fritak fra renovasjonsordningen her (PDF, 159 kB)

Viktig informasjon til deg som søker om fritak

Den som eier bygningen, er ansvarlig for at HAF har riktige opplysninger. Hvis det skjer endringer, må du melde dem skriftlig til HAF og kommunen. Eksempel på endringer kan være eierforhold, innflytting, fraflytting, riving, brann osv. Gebyret løper til meldingen er mottatt.

Hvis du får innvilget fritak på grunnlag av ukorrekte eller manglende opplysninger, må du betale gebyr fra den datoen du fikk fritak. Regning på dette kommer fra HAF. Det er den som eide eiendommen på det tidspunktet fritaket ble gitt, som må betale gebyret.

Du må betale renovasjonsavgiften uansett om du har søkt om fritak eller ikke. Hvis du får fritak, får du etterbetalt den summen du har fått fritak for.

Du får skriftlig svar på søknaden.

 

Jeg bruker boligen som hytte. Må jeg betale for renovasjonen da?

Ja, det må du. Men hvis du eier en bolig som ingen bor i og den blir brukt som fritidsbolig, kan du søke om å endre husholdningsrenovasjonen til fritidsrenovasjon.

For å behandle søknaden din, trenger vi

  • eiendommens adresse
  • eiendommens gårds- og bruksnummer
  • eiendommens festenummer, hvis det ikke er en eiendomstomt
  • en erklæring fra deg om at ingen bor i boligen

Vi har ikke et eget søknadsskjema for dette, så du må sende opplysningene til oss på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller levere dem på servicetorget i rådhuset.