Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg, fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til enkelte transportmidler. Beviset utstedes til deg personlig.

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Ledsager må være fylt 16 år.

Ledsagerbeviset kan brukes i hele landet der arrangør, trafikkselskap eller institusjoner som krever billett eller inngangspenger har akseptert ordningen.

Ledsagerbeviset aksepteres ikke av alle, du må derfor selv undersøke om beviset aksepteres der du skal.

I søknaden må du legge ved passfoto og uttalelse fra enten lege eller offentlig godkjent helseinstitusjon om ditt behov for ledsager.

For å få behandlet søknaden MÅ passbilde og uttalelse fra helsepersonell vedlegges søknaden.

Søknadsskjema Ledsagerbevis (PDF, 98 kB)