Aktivitetstilbud for deg med nedsatt funksjonsevne

Vi har mange fritidstilbud til barn, ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne. Vi håper at vårt tilbud blir et positivt supplement til andre aktiviteter.

Medvirkning fra deg og dine nærpersoner er viktig. Vi tar gjerne imot innspill og ønsker om nye aktiviteter. 

Kontaktperson: Kulturkonsulent for funksjonshemmede Liv Karin Rørvik tlf. 95 25 42 23, epost: liv.karin.rorvik@rana.kommune.no

Aktivitetskalender