Aktivitetstilbud for deg med nedsatt funksjonsevne

Vi har mange fritidstilbud til barn, ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne. Vi håper at vårt tilbud blir et positivt supplement til andre aktiviteter.

Medvirkning fra deg, dine nærpersoner og kartlegging av interesseområder er viktig i dette arbeidet og vi tar gjerne imot innspill og ønsker på nye aktiviteter.

Kontaktperson: Kulturkonsulent for funksjonshemmede Liv Karin Rørvik tlf. 952 54 223, epost: liv.karin.rorvik@rana.kommune.no

Aktivitetskalender