Koordinator og barnekoordinator

En koordinator har som oppgave å sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet, og har ansvar for framdrift i arbeidet.