Eierne til de aktuelle eiendommene vil bli kalt inn til oppmålingsforretning, hvor grensene bekreftes og merkes i marka.

Klarlegging av eksisterende grense kan også bestilles for å merke opp eksisterende grensepunkt på nytt. Grensepunktene må være fastsatt tidligere i oppmålingsforretning eller tilsvarende.

Slik søker du

 Søk om oppmålingsforretning (PDF, 143 kB)

Du må legge ved et kart som viser hvilke grenselinjer/grensepunkter som du ønsker klarlagt.

Skriv ut kart fra Polarsirkelportalen

Hvor sender du søknaden?

Send søknaden med vedlegg på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana.