Klarlegge eksisterende grense

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensene klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Eierne til de aktuelle eiendommene vil bli kalt inn til oppmålingsforretning, hvor grensene bekreftes og merkes i marka.

Klarlegging av eksisterende grense kan også bestilles for å merke opp eksisterende grensepunkt på nytt. Grensepunktene må være fastsatt tidligere i oppmålingsforretning eller tilsvarende.

Slik søker du

 Søk om oppmålingsforretning (PDF, 143 kB)

Du må legge ved et kart som viser hvilke grenselinjer/grensepunkter som du ønsker klarlagt.

Skriv ut kart fra Polarsirkelportalen

Hvor sender du søknaden?

Send søknaden med vedlegg på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana.