Vikaleira industriområde

Vikaleira industriområde ligger ca. to kilometer nord for Mo sentrum.

Feltet ligger i et område som var sjøgrunn. Det ble fylt opp rundt 1990 av avgangsmasser fra Rana Gruber AS. Totalt areal som ble byggeklart etter opparbeidelsen/klargjøringen var ca. 75000 m2. 

Hvem kan søke om tomt på området?

Området er i reguleringsplanen avsatt til industriformål. Dette omfatter bygninger og anlegg for blant annet

  • tradisjonell vareproduksjon og håndverksvirksomhet
  • verkstedtjenester
  • servicearbeid
  • engrosvirksomhet
  • transportfunksjoner 

På grunn av at området er et knutepunkt mellom vei, jernbane og båt, skal kommunen prioritere og legge til rette for virksomheter som driver med transport og tjenester innenfor spedisjon og logistikk.

Hvis virksomheten er innenfor vareproduksjon, håndverk-, service- og verkstedtjenester, kan deler av bebyggelsen benyttes til butikk/utsalg som er tilknyttet virksomheten.

Det kan ikke etableres virksomheter som på grunn av støy eller annen forurensning er til vesentlig ulempe for de omliggende boligstrøkene. Det er ikke tillatt med dukhaller på området.

Nedenfor finner du reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene for området

Reguleringsplan Vikaleira

Reguleringsbestemmelser Vikaleira

Planbeskrivelse Vikaleira (PDF, 11 kB)

Hva koster en tomt?

For 2021 er tomteprisen kr. 728,- per m2. I tillegg kommer omkostningene for opprettingen av matrikkelenheten og tinglysingen av skjøtet. Det er kommunen som i samråd med Rana utviklingsselskap AS tildeler/fordeler tomtene. 

Hvordan kan jeg søke om tomt?

Du må sende en skriftlig søknad til oss. Send den på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller lever den på servicetorget i rådhuset.

Hva skal søknaden inneholde?

I søknaden må du beskrive

  • hvilket arealbehov du har 
  • hvilke planer du har for tomta