Tilvisningsavtaler

Rana kommune ønsker å komme i kontakt med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger

Samarbeid gir mulighet for finansiering gjennom husbanken. Rana kommune har behov for nye utleieboliger.

Boligene vil være et supplement til kommunens egne utleieboliger. Aktuelle beboere for tilvising av bolig vil være vanskeligstilte på boligmarkedet. I hovedsak ønsker kommunen to-roms leiligheter, men det er ønskelig med innslag av større leiligheter og prosjekter med variert leilighetssammensetning.

Det er et ønske å inngå tilvisningsavtale med utbyggere som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Tilvisingsavtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Rana kommune ønsker å tilby boliger beliggende i ulike deler av kommunen, dog i nærheten av offentlig kommunikasjon. I tilvisingsavtalen skal kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

Lenker

Vedtak budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021(se side 4) (PDF, 820 kB)

Orienteringssak 47/2018 Tilvisningsavtaler for utleieboliger (PDF, 119 kB)