Startlån og boligtilskudd

Innbyggere som har langvarig problemer med å kjøpe eller beholde egen bolig kan få hjelp med startlån. Startlån er et lånetilbud for de som ikke får lån i bank. Har du lav inntekt kan startlån kombineres med et boligtilskudd og/eller bostøtte.

Boligtilskudd er et rente- og avdragsfritt lån som ofte gis sammen med startlån for å hjelpe de mest vanskeligstilte på boligmarkedet.

Trenger du hjelp? Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med saksbehandler her