Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Boligstrategi 2022-2025

13. desember 2021 vedtok kommunestyret Boligstrategi 2022-2025. Ny boligstrategi har først og fremst et tjenesteperspektiv, med fokus på det boligsosiale ansvaret overfor vanskeligstilte. I et samfunnsperspektiv, der Rana nå forventer betydelig befolkningsvekst, har kommunen en viktig tilretteleggerrolle.

Ny boligstrategi for Rana kommune skal bidra til å følge opp Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) «Alle trenger et trygt hjem», og føringer i Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre».

Boligstrategi 2022-2025 har tre hovedmål;

  1. Rana kommune har varierte boliger tilpasset behov.
  2. Alle innbyggere skal kunne etablere seg i boligmarkedet.
  3. Kommunens boligarbeid skal samordnes for nå prioriterte mål.

Det er utarbeidet et eget kunnskapsgrunnlag til ny boligstrategi.

Begge dokumentene finner du her: