Eiendommer med boligverdi

For boliger som kommunen har mottatt boligverdi fra Skatteetaten for, er eiendomsskattegrunnlaget for 2024, 70 prosent av boligverdien i skattemeldingen din for 2022.

Vær oppmerksom på at boligverdien ikke er det samme som formuesverdien. Boligverdien er lik uansett om du har en primærbolig eller en sekundærbolig.

Formuesverdien for primærboliger er 25 prosent av boligverdien. Formuesverdien for sekundærboliger er 90 prosent av boligverdien. Formuesverdien er alltid lavere enn boligverdien.

Formuesverdi er det grunnlaget som benyttes for å beregne formue og formueskatt. Boligverdien er grunnlaget for beregning av eiendomsskatt.

Slik kan du klage 

Hvis du mener at boligverdien er feil, kan du sende endringsmelding til Skatteetaten.

Trykk her for å komme til endringsmeldingen

Hvis du ikke eide eiendommen per 31.12.2022, må du sende en henvendelse til Skatteetaten via kontaktskjemaet deres. 

Trykk her for mer informasjon og kontaktskjema hos Skatteetaten

Må jeg betale eiendomsskatten mens jeg venter på svar?

Ja, du må betale fakturaene mens du venter på svar fra Skatteetaten. Hvis boligverdien blir endret, får kommunen melding om det fra Skatteetaten. Da oppdaterer vi både taksten og skatten.