Priser og gebyrer

I kapittel 3 i gebyrregulativet vårt finner du de prisene som gjelder for bygge- og delesaker.

Her finner du gebyrregulativet for Rana kommune. (PDF, 623 kB)