Endre bruken av et bygg

Hvis du skal endre bruken av et rom eller et lokale, må du i de aller fleste tilfellene søke om det. 

Hva er en bruksendring?

En bruksendring er når bruken, formålet eller funksjonen i et bygg blir endret i forhold til den bruken som allerede er tillatt. Det skal tas hensyn til reguleringsplanen for eiendommen, og det skal tas hensyn til omgivelser som trafikk, åpningstider osv.

 

Eksempel på en bruksendring kan være

 • å endre et rom fra fra bod til soverom
 • å endre et lokale fra butikk til restaurant

 

Definisjoner

Hva er en hoveddel i et bygg?

Oppholdsrom, stue, soverom, kjøkken, entré, bad, vaskerom, badstue, hobbyrom, arbeidsrom, hjemmekontor, isolert vinterhage eller gang mellom rom som er hoveddel.

 

Hva er en tilleggsdel?

Bod, oppbevaringsrom, teknisk rom eller er en gang mellom rom som kun er tilleggsdel.

 

Når må du søke om bruksendring?

Du må sende søknad om bruksendring når

 • et byggverk skal tas i bruk til noe annet enn det byggverket opprinnelig var godkjent for eller lovlig brukt til
 • bruksendringen er varig eller midlertidig
 • du skal ta i bruk bod eller vaskerom og endre til soverom, stue eller liknende (endre fra tilleggsdel til hoveddel) innenfor eksisterende boenhet (enebolig, rekkehus eller leilighet)

Når du gjør endringer internt i boligen din, trenger du ikke varsle naboene og du kan søke selv.

 

Sjekk om du må søke om bruksendring

 

Her er skjemaet for å søke om bruksendring

 

Nå kan du søke om bruksendring digitalt. Les mer på denne nettsiden.

 

Når slipper du å søke?

Du trenger ikke søke hvis

 • du skal sette inn en lettvegg for å lage et nytt rom og bruken av det nye rommet har samme formål som før
 • det du skal endre er innen beslektet næringsformål (for eksempel fra klesbutikk til skobutikk)

 

Når må du få hjelp til søknaden fra fagfolk?

Du må få hjelp til søknaden om bruksendring når du skal

 • etablere en ny leilighet i boligen din, for eksempel til utleie
 • endre bruken for eksempel fra kontor til bolig, fra bolig til forretning eller fra forretning til servering/bevertning/restaurant
 • endre bærende konstruksjoner, for eksempel senke gulv i kjeller eller heve tak
 • endre en fritidsbolig til bolig

Bruksendring i eldre boliger

Skal du gjøre endringer i en bolig som er bygget eller søkt om før 1. juli 2011?
Her ser du hvilke tekniske krav som må oppfylles. Du får også svar på vanlige spørsmål om bruksendring i eldre boliger.

 

Her finner du mer informasjon om bruksendring

Veiledning om bruksendring (PDF, 219 kB)