SLT på facebook

SLT-samarbeidet i Rana har en egen facebookside. På denne siden legger vi ut relevant informasjon om rus- og kriminalitetsforebygging. Siden er primært rettet mot foreldre som har ungdom i hus eller andre som interesserer seg for fagfeltet. Det er også mulig å kontakte oss via denne siden. Følg oss gjerne. 

SLT i Ranas facebookside