Jeg er bekymret for en ungdom

Vår hovedmålgruppe er ungdom under 18 år

SLT-koordinatoren kan bidra når du:

  • trenger råd om hvem du skal henvende deg til når det gjelder forebygging av kriminalitet blant unge i Rana kommune.
  • er bekymret for at et barn/ungdom har, eller står i fare for å utvikle kriminell adferd.
  • er bekymret for radikalisering eller voldelig ekstremisme.

Ruskonsulenten kan bidra når du:

  • trenger råd om hvem du skal henvende deg til når det gjelder forebygging av rus blant unge i Rana kommune.
  • er bekymret for at et barn/ungdom har, eller står i fare for å eksperimentere med rusmidler
  • trenger informasjon, veiledning eller henvisning videre i riktig hjelpetjeneste.