Hva er SLT?

SLT står for Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggende Tiltak.

SLT-modellen er et hjelpemiddel for å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. I en kommune er det mange enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. Modellen bidrar til å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner når dette er naturlig.

- Introduksjonsfilm om SLT-modellen

- SLT-modellen på 2 minutter

- SLT-koordinator