Logopedtjenesten i Rana kommune

Logopedtjenesten jobber med språk og talevansker hos barn og unge i alderen 0 til 16 år. Logopedene har ansvaret for både barnehager og skoler i kommunen. Vi jobber direkte med barn og veileder barnehager, skoler og foreldre.

Logopedtjenesten gir opplæring og behandling innenfor områdene:

  • Språk og talevansker
  • Stemmevansker
  • Taleflytvansker
  • Munnmotoriske vansker

Logopedene har opplysningsplikt til barneverntjenesten og sosial tjeneste etter Opplæringsloven §15-3 og §15-4.