Termik Rana

Frivillige i omsorg for alvorlig syke og pårørende i Rana kommune
Termik står for terminal omsorg i kommunen, men betyr også varm omsorg. På samme måte som fuglene hviler seg på termiske luftstrømmer, kan både pasient og pårørende hvile seg når de får avlasting og omsorg fra en frivillig.
Adresse Kontakt Kategori
Termik Rana
Sørlandsveien 62 Sørlandsveien 62
8624 Mo I Rana
Veronica Andersen
Telefon: 95020066
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Telefon 95020066
Besøksadresse Sørlandsveien 62
Annet
Oppgaver vi utfører:

• Pasientreiser: Følge pasienter til sykehus i andre kommuner.
• Barvogn og Musikk: Hyggelig tilbud til beboere ved Gruben og Selfors Sykehjem. 1 gang i mnd pr. sykehjem.
• Våketjeneste: Pasienter som ligger for døden, fortrinnsvis hjemme. Et samarbeid med kommunen.
• Besøksvenn: Til mennesker som er syke, enslige og trenger noen å snakke med.
• Treffpunkt: En møteplass for barn og unge pårørende. 6-16-år. Hver 14 dag.
• Julekonserter: Vi inviterer personer som trenger følge til en hyggelig opplevelse.
• Pensjonistkino: Dagkino 1 gang i måneden.
• Temakafé: En kafé og møteplass med relaterte temaer for mennesker som er berørt av kreft. Hver 14 dag.
• Helsepark: Er med å skape en god stund, hvor vi serverer vafler og har fine samtaler.
• Kreftpoliklinikk: Serverer lunsj og skaper en hyggelig opplevelse for pasienter 1 gang i uken.
• Warhammer: Gruppe med unge uføre voksne. De møtes 1 gang i uken for å spille, male og lign.
• Trening og Kreft: Oppstart Våren-22. Samarbeid med Temakafé - Rana, Kreftkoordinator, Termik Rana og Kreftforeningens pasientforeninger i Rana som resulterte i 10 uker gratis trening og en sosial arena for kreftrammede på Family Sports Club, og i regi av Aktiv instruktør Pernille Festvåg. Jobber fortløpende for å få mer sponsing til et varig tilbud for tiden framover.