Kystlaget Ranfjord

KORT OM KYSTLAGET RANFJORD.
Kystlaget Ranfjord ble startet som Rana Kystlag i 1990.
I 2016 ble omorganisert og skiftet navn til Kystlaget Ranfjord. Etter diskusjoner med båtmiljøet i Hemnes kommune, som ønsket å starte eget kystlag, ble man enige om heller å omorganisere Rana Kystlag til også å dekke Hemnes Kommune. Laget skiftet navn og fikk nye vedtekter våren 2016.
Lagets formål er:
Kystlaget Ranfjord skal fremme arbeidet for bevaring og allmenn bruk av de forskjellige elementer innen norsk kystkultur, i overenstemmelse med Forbundet Kystens formålsparagraf, vedtekter for øvrig og arbeidsplaner.
Det skal legges særlig vekt på bevaring og allmenn bruk av:
• Tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø som er særegne for distriktet
• Håndverksmessige og andre tradisjoner innen næring, sjømannskap, livsform, mat og mattradisjoner, o. l. som har lokal tilknytning.
• Samarbeide med lokale museer, foreninger og skoler om aktuelle kulturvernoppgaver.

Laget eier følgende bygninger:
• Sammen med Rana avdelingen av Birdwatch Norge og Rana Zoologiske forening eier vi Bakkanaustet (Sigurdbrygga) på Yttern, Mo i Rana
• Tidligere Arthur Jacobsens båtbyggeri (Arthurskøtet) i Juvika på Hemnesberget.
Laget eier, eller disponere følgende fartøyer:
• Nordlandsjekta «Gjertrud af Raanen». Denne ble bygd som kopi av en jekt fra 1600-tallet av Gunnar Bjørnvik. Den ble gitt som gave til kystlaget, men den driftes av
foreningen «Gjertruds Venner». Jekta ligger på Hemnesberget om sommeren, og har vinteropplag på Urlandå ved Ranfjorden.
• Storåttringen «Hemnes». Bygd rundt 2015, Disponeres av laget. Denne har endelig fått fast vinteropplag i Arthurskøtet.
• Bygdebåten «Osmo», Snekke, bygd rundt 1940. Ble brukt til postrute, hente melk og annet på gårdene rundt Sørfjorden i tide etter krigen. Båt og motor fullstendig
restaurert ev laget
• En rekke mindre nordlandsbåter og robåter bygd lokalt.
Laget samarbeider med:
• Foreningen «Gjertruds Venner»
• «Hemnes Båtbyggerhistoriske forening». Eier og drifter Hemneskøyta «Remi Ketil»


Adresse Kontakt Kategori
Kystlaget Ranfjord
Arthurskøtet, Juvikvegen 50 eller Siggurdbrygga, Nesnaveien 67 Boks 99,
8640 Hemnesberget eller 8614 Mo i Rana 8604 Mo i Rana
Nils Hansen
Telefon: 97666928
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
Lagets aktiviteter:
• Samles til «båtkveld» en gang i uken, der det drives forskjellige aktiviteter. Dette har foregått hjemme hos medlemmene fram til i fjor. Etter at laget overtok Arthurskøtet
har aktiviteten foregått der. Fortiden dreier det seg stort sett om restaurering av skøtet.
• «Sjøaspirant Ranfjord»: Barne og ungdomsprosjekt startet i forbindelse med at vi overtok skøtet. Dette er et prøveprosjekt, der vi forsøker å gi barn og unge opplæring
i bruk og vedlikehold av båt og andre aktiviteter i forbindelse med sjø og fjord. Det er utarbeidet et opplegg etter mønster av et lignende prosjekt sørpå. Vi samarbeider
med skole og barnehager i Hemnes, og aktiviteten vil primært foregå i skoletiden.
• Kursvirksomhet i bygging og vedlikehold av tradisjonsbåter. (For medlemmer)
• Seiling med lagets båter i sommerhalvåret.
• Laget er med i Hemnes kommunes arbeid med kulturvernplan.