Norsk Folkehjelp Mo Lag

Norsk Folkehjelp er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon. Vi har om lag 100 lokallag over hele Norge og jobber i mer enn 35 land. Vårt mål er å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn.
Norsk Folkehjelp driver med blant annet sanitetsvakter, søk og redning og kursing. Har egen ungdomsgruppe som finner på mye rart og har det trivelig sammen.
Vi har temakvelder der vi har forskjellige temaer oppe, og opplæring og trening i det utstyret vi har.
Adresse Kontakt Kategori
Norsk Folkehjelp Mo Lag
Søderlundmyra 49 Søderlundmyra 49
8622 Mo i Rana
Norsk Folkehjelp Mo Lag
Telefon: 99693125
Aktiviteter
Kontaktpersoner