Rana Frivilligsentral

Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger, næring og kommune.

Rana Frivilligsentral ønsker å være navet og en koordinator for frivillig arbeid i Rana. Vi organiserer ulike arrangementer/prosjekter for våre brukere og ensomme eldre med ca. 100 frivillige. Vi har pr i dag aktiviteter for mennesker i aldersgruppen 16-100 år. Dette er noen av våre prosjekter:
* Besøksvenn
* Aktivitetsvenn for demente
* Reiseledsager
* Ledsager
* Arrangement/festivaler
* Mannfolk-kafe og Strikkekafe
* Home Start
* Natteravn
* Sjåfører
* Småjobb
* Utleie/utlån av lokaler
* Termik, FFO, FFHB, og andre organisasjoner og privatpersoner
* Vaksineverter.Adresse Kontakt Kategori
Rana Frivilligsentral
Sørlandsveien 62
8624 Mo i Rana
Tor Anders Rasmussen
Telefon: 94809350
Aktiviteter
Kontaktpersoner