Fettholdig avløpsvann (Fettutskillere)

Alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje skal ha fettutskiller.

Det stilles strenge krav til virksomheter når det gjelder søknad om installering, tømming, vedlikehold og kontroll av fettutskillere, samt rapportering. Her kan du lese mer om dette.