Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Om eierskapsmeldingen

Eierskapsmeldingen tydeliggjør hva en aktiv og god eierskapspolitikk innebærer for kommunens politikere og administrasjon. 

Rana kommune har direkte eierandeler i flere aksjeselskaper og i ett interkommunalt selskap. Kommunen er også involvert i ulike former forEierskapsmeldingen - Klikk for stort bildeEierskapsmeldingen  interkommunale samarbeid og er engasjert i stiftelser/selveiende institusjoner. Disse selskapene forvalter store verdier.

Gjennom eierskapsmeldingen har kommunestyret fastsatt overordnede prinsipper for kommunens forvaltning av sine eierposisjoner. Videre omhandler meldingen kommunens forventninger til samfunnsansvar, premisser for valg av selskapsstyrer og forventninger om utbytte og avkastning. Eierskapsmeldingen legger videre rammeverket for rådmannens oppfølging av selskapene.

Kommunestyre vedtok 05.04.2022  sak  36/2022 Eierskapsmelding del 1 og del 2 for Rana kommune 2022. Prinsipp for eierstyring fremgår av punkt 2 del 1.