Eierstyring

Rana kommunes eierskapsmelding, vedtatt av Kommunestyret den 5. april 2022 sak 36/22,  
er kommunestyrets redskap for utøvelse av en  målrettet, forutsigbar og langsiktig eierskapspolitikk.
Prinsipp for eierstyring fremgår av punkt 2, del 1.