Høring - skolerute for grunnskolen i Rana for skoleåret 2022- 2023

Høringsuttalelser sendes på e-post til kommunens postmottak postmottak@rana.kommune.no.

Merk din uttalelse med:  Sak 2015/3608 « Høring – Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2022-2023 »

Høringsfrist settes til 17.10.2021

Ta kontakt med skolesjef Pål Stian Sjåvik  (pal.stian.sjavik@rana.kommune.no)  hvis du lurer på noe angående høringen. 

Høringspartene er:

  • Grunnskolene i Rana kommune
  • Skolenes rådsorganer representert ved FAU og SU (grunnskoler videresender til sine rådsorganer)
  • Utdanningsforbundet Rana
  • Fagforbundet Rana
  • Skolenes landsforbund Rana
  • Øvrige interessenter som ønsker å uttale seg om innholdet i høringen

Utkast til skolerute -uten planleggingsdager 22-23 (PDF, 99 kB)

Nordland Fylkeskommunes forslag til skolerute 22-23 (PDF, 207 kB)

Statsforvalterens forslag til skolerute 22-23 (PDF, 62 kB)