Kommunikasjonsavdelingen

Informasjon

Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for drift og utvikling av kommunens offisielle kanaler; hjemmeside, intranett og sosiale medier. Andre oppgaver er rådgivning innen kommunikasjon og media, krisehåndtering, klart språk, kommunikasjonsstrategier, omdømmebygging, innbyggerdialog, profilering og foto.

Avdelingen har per i dag 2 ansatte:
konstituert kommunikasjonssjef Tore Bratt og webredaktør Kari Jørgensen