Entreprenørportal

Kommunen har en entreprenørportal for å gjøre det enklere for foretak å søke om utslippstillatelse. 

Hvis vi under tilsyn finner avvik på et privat avløpsanlegg, får eieren en tilsynsrapport med en referansekode til avviket i portalen. Registrerte entreprenører kan søke opp avviket og gjøre papirarbeidet i portalen.

Hvem kan registrere seg for å bli brukere i portalen?

  • maskinentreprenører med minimum ADK1-sertifisering,
  • sertifiserte rørleggerfirma
  • nøytrale fagkyndige 

Slik registrerer du deg

Vi oppfordrer deg til å se nøye gjennom videoen nedenfor før dere starter, slik at dere får med dere alle stegene. Det vil gjøre søknadsprosessen lettere. Ha den gjerne tilgjengelig når dere søker. 

Video: Hvordan registrere et foretak og få tilgang til Powel entreprenørportal.

Powel foretaksregistrering

Fyll ut nødvendig informasjon og kryss av for Rana kommune i kommunelisten og send inn søknaden. Vær oppmerksom på at løsningen ikke godtar alle tegn i et passord, uten at dere får en tydelig beskjed om dette. Hvis dere har problemer med registreringen av en bruker, er dette sannsynligvis årsaken.

Søknaden skal behandles av oss og Powel, og det kan ta alt fra noen minutter til et par dager fra dere sender inn søknaden til dere får en e-post som leder dere videre. 

Før vi kan behandle en søknad om brukertilgang, må vi ha denne dokumentasjonen fra dere: 

  • Maskinentreprenører må dokumentere at de har ADK1-sertifisering eller bedre.
  • Hvis du skal gjøre grunnundersøkelser, må du dokumentere at du har den rette kunnskapen for å gjøre dette og å prosjektere avløpsanlegg.

Du kan sende dokumentasjonen på e-post til postmottak@rana.kommune.no eller levere den på servicetorget i rådhuset.