Søk barnehageplass

Du kan søke om barnehageplass hele året, men fristen for hovedopptak for neste barnehageår er 01.april.

Søk barnehageplass

Kriterier for søknader som blir tatt med i hovedopptaket:

  • barnet er født før 01.desember i fjor
  • søknaden er kommet inn innen fristen 01.april
  • ønsket oppstartsdato er før 01.desember dette året