Rana Parkinsonforening

Vi jobber for ulike tilbud for parkinsonpasienter og deres pårørende. (Medlemsmøter, foredrag, felles treningsopplegg med fysioterapeut eller logoped, ulike sosiale treff.)
Adresse Kontakt Kategori
Rana Parkinsonforening
Skonsenghagen 2
8615 Skonseng
Steinar Arnesen
Telefon: 48216332 / 91791849
Aktiviteter
Kontaktpersoner