Vannmåler

Her finner du informasjon om hva en vannmåler er, hvordan du anskaffer deg en, hvordan du som abonnent leser den av(melder inn vannforbruk), og hvordan du som rørlegger melder inn installasjon av vannmåler til Rana kommune.