Bærekraftig byutvikling

Prosjektet «Bærekraftig byutvikling Mo i Rana» skal revitalisere og organisere byutviklingsarbeidet i Mo i Rana slik at det kommer innbyggere, næringsliv og samfunnsaktører i hele regionen til gode nå og i fremtiden.

Mer informasjon om prosjektet for bærekraftig  byutvikling i Mo i Rana finner du her