Visjon og verdier

Rana kommunes visjon er: Norges grønne industrihovedstad – framtida er fornybar. 

Visjonen bygger på identiteten, viljen og attraktiviteten til Ranasamfunnet. Samtidig viser visjonen bildet av framtida og det vi skal strekke oss mot.

En stolt industrihistorie - med globale konjunktur - svingninger og omstillinger - har gitt ranværinger nødvendig industriell omstillingskraft og evne til å se fremover. Rana har vært og er en smeltedigel for teknologiske og kulturelle muligheter. Dette har bidratt til utvikling av et variert næringsliv med spennende arbeidsplasser, samt et attraktivt utdanningsmiljø og kulturliv. Samlet gir dette Ranasamfunnet en unik kompetanse og evne til nyskaping.

Det er nettopp denne omstillingskraften og attraktiviteten som skal sikre at Mo i Rana blir Norges grønne industrihovedstad. Vi må tenke og handle lokalt og globalt for å sikre befolkningsvekst, nødvendig arbeidskraft og den beste kompetansen for videre grønn innovasjon og utvikling mot en fornybar fremtid.

Rana kommunes verdier er: Åpenhet - Respekt - Samarbeid - Tillit

Fire ord kjennetegner kommunens virksomhet. De er rettesnor for praktisk utøvelse av arbeidsgiverrollen og grunnlag for medarbeiderskap, samhandling og dialog.