Rana kommunes ledelse

Rana kommune har 4 tjenesteområder:

 • oppvekst- og kultursektoren
 • teknisk sektor
 • helse- og omsorgssektoren
 • sektor for stab og støttetjenester

Vi har en kommunikasjonsavdeling som ligger i stab under kommunedirektør .

Kommunedirektørens strategiske ledergruppe (SLG)

 

Kommunedirektør 

rådmann Robert Pettersen - Klikk for stort bildeRobert Pettersen Rana kommune

Kommunedirektør Robert Pettersen er den øverste administrative lederen i Rana kommune.
Kommunedirektøren har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

 

 

Telefon: 75 14 50 00

E-post: postmottak@rana.kommune.no

 

----------

 

 

Kommunaldirektør for teknisk sektor

Stig Frammarsvik

Stig Frammarsvik er kommunaldirektør for teknisk sektor.

Avdelinger som tilhører området:

 • avdeling for areal og miljø
 • avdeling for bydrift
 • avdeling for byggdrift
 • avdeling for prosjekt

​​​Mobil: 91137858

Telefon: 75145062

E-post: stig.frammarsvik@rana.kommune.no

 

----------

Kommunaldirektør helse- og omsorgssektoren

Sissel Karin Andersen_kommunaldirektør for helse- og omsorg - Klikk for stort bildeSissel Karin Andersen RK

Sissel Karin Andersen er kommunaldirektør for helse- og omsorgssektoren. 

Avdelinger som tilhører området:

 • stab for helse- og omsorgssektoren
 • avdeling for legetjenester og samfunnsmedisin
 • avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester
 • tildelingskontoret
 • avdeling for institusjonstjenester
 • avdeling for hjemmebaserte tjenester

 

Mobil: 47666695

Telefon: 75194345

E-post: sisselkarin.andersen@rana.kommune.no

----------

Kommunaldirektør oppvekst - og kultursektoren

Lillian Nærem - Klikk for stort bildeLillian Nærem Rana kommune

Lillian Nærem er kommunaldirektør for oppvekst- og kultursektoren.

Avdelinger som tilhører området:

 • stab for oppvekst- og kultursektoren
 • pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
 • skoleavdelingen
 • barnehageavdelingen
 • barne- og familieavdelingen
 • kulturavdelingen

 

Mobil: 970 54 090

Telefon: 75 19 40 04

E-post: lillian.naerem@rana.kommune.no

----------

Sektor for stab og støttetjenester

Hege Nygård - Klikk for stort bildeHege Nygård Rana kommune

Hege Nygård er kommunaldirektør for sektor for stab og støttetjenester

Avdelinger som tilhører området:

 • IKT-avdelingen
 • HR- og organisasjonsavdelingen
 • økonomiavdelingen
 • juridisk avdeling

 

Mobil: 952 54 415

Telefon: 75 14 51 12

E-post: hege.nygaard@rana.kommune.no