Profilhåndbok

Den visuelle profilen til Rana kommune skal skape gjenkjennelse og forankring, og være et varemerke på det vi i Rana kommune skaper sammen. Profilen skal også bygge opp under kommunen som en solid  og bærekraftig tjenesteyter og viktig samfunnsaktør. 

Symboliserer bærekraft  

Formen på hovedelementet er rundt. Sirkelen symboliserer bærekraft og bærekraftig utvikling, som vil være helt sentralt i all vår planlegging og tjenesteproduksjon i årene framover. Videre symboliserer den runde formen skogen og mineralene vi har livnært oss på i generasjoner, samarbeid og samskaping mellom kommunen og innbyggere, og ringvirkningene vi som kommune bidrar til. Det er i tillegg utarbeidet et sirkelformet nett i pixler. Dette symboliserer det fornybare og det digitale løftet som Rana kommune er i gang med. Havmannen er fortsatt med som et grafisk element, men i en modernisert utgave.

Her kan du se profilhåndboken (PDF, 46 MB)