Tilskuddsordninger

Du kan søke om tilskudd til veibygging, skogkultur, grøfting, gjødsling, miljøtiltak, taubane/hest og tynning.

Gjødsling av skog

Ungskogpleie

Markberedning

Tettere planting

Grøfting i skog

Skogsveier