Miljøfyrtårn

Vil du at virksomheten din skal bli miljøfyrtårn? 

Slik blir du sertifisert

Hvis du vil at virksomheten din skal bli miljøsertifisert, må dere

  • gjennomføre en miljøkartlegging 
  • lage en handlingsplan for å innfri kriteriene til sertifiseringsordningen

Når kriteriene er oppfylte, får virksomheten utdelt et miljøsertifikat. Du finner mer informasjon om Miljøfyrtårn og prosessen på hjemmesiden deres.  

 

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsatsen sin og vise samfunnsansvar. 

 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

 

 

Lurer du på hvilke virksomheter som er sertifiserte i Rana?

 

Du finner oversikt over hvilke virksomheter i Rana som er sertifiserte på hjemmesiden til Miljøfyrtårn.