Tips oss om arbeid som kan være ulovlig

Kommunen er plan- og bygningsmyndighet. Det betyr blant annet at vi skal følge opp lovens formål om bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Det er kommunens plikt å føre tilsyn i byggesakene og å følge opp ulovligheter. 

Hvis du ser noe som kan være en mulig ulovlighet, kan du tipse oss om det ved å sende en e-post til postmottak@rana.kommune.no