Tolketjenester

Du har rett til tolk hvis du ikke forstår det som blir sagt og ikke kan formidle hva du trenger.

Kommunen har plikt til å bruke tolk når det er nødvendig for at du skal kunne kommunisere og forstå rettighetene dine.

Det er kommunen og de kommunale tjenestene som du er i kontakt med, som har ansvar for å bestille tolk.