Tildeling av kommunale gjennomgangsboliger, bostøtte, startlån og tilskudd