Når får jeg vite om jeg har fått jobb?

 • Du vil først motta en bekreftende mail vedr påmeldingen som frivillig.
 • Vi vil kontakte deg i god tid før rittet med vakter og annen praktisk informasjon.  

Hvor mye kommer jeg til å jobbe?

 • Avhengig av hvilket område du ønsker å jobbe på og blir tildelt, foreligger forskjellige tidsplaner.
 • Nøyaktig arbeidstidspunkt får du når du har fått tildelt oppgaver. 

Hva får jeg?

 • Mat mens du jobber.
 • Være med å lage sommerens store høydepunkt.
 • Jakke eller T-skjorte alt etter hvilken type frivillig du er.
 • Frivillige får 500 kroner per dagsverk/dugnadsøkt på 4-5 timer som går til et lag eller en forening som du selv velger når du melder seg som frivillig.

Hva slags krav stiller Rana kommune og ARN?

 • Alle som er frivillig skal være edru, møte opp presist og jobbe alle sine timer.
 • Du skal si ifra så fort som mulig dersom du ikke kan være med på arrangementet.
 • Alle som jobber med rittet som frivillig er også Rana kommune og ARN sitt ansikt utad.

 

1. Alle frivillige plikter å sette seg inn i reglementet før rittet finner sted.

1.2 Avtalens bakgrunn og formål

Avtalen erklærer frivillig arbeidsforhold mellom arrangør og medarbeider, med tilhørende ansvar og rettigheter.

Avtalen skal sikre tilfredsstillende arbeidsforhold for medarbeidere og god arrangementsavvikling for arrangør.

1.3 Virkeområde

Avtalen gjelder for ARN 1. etappe i tidsperioden rittet finner sted.

1.4 Definisjoner

1.4.1 Arbeidsinstruks beskriver arbeidsoppgaver og -rutiner, samt ansvar og relevant organisasjonsoppbygging med tilhørende ansvarsoversikt.

1.4.2 Vaktliste gir oversikt over arbeidstid og –sted.

1.4.3 Kontaktliste gir oversikt over relevante kontaktpersoner og deres ansvarsområder, med telefon og e-post.

1.5 Vedlegg/ bakgrunnsdokumenter

Følgende informasjon skal være gitt av arrangør til medarbeider før arbeidsforholdet settes i kraft:

vaktliste, arbeidsinstruks, kontaktliste, oversikt over godtgjørelse og retningslinjer for bruk av de ulike typer godtgjørelse, samt program/ kjøreplan for arrangementet. 

2. ARRANGØRS ANSVAR OG RETTIGHETER

2.1 Arbeidsgiveransvar

Arrangør står ikke ansvarlig for personlige eiendeler under festivalen. Frivillig er selv ansvarlig om personlige eiendeler blir skadd eller ødelagt.

Frivillig er selv ansvarlig for å stille i klær som tåler tenkt arbeid og vær.

2.2 Godtgjørelse

Arrangør forplikter seg til definert godtgjørelse for frivillig arbeid.                               

3. MEDARBEIDERS ANSVAR OG RETTIGHETER

3.1 Følge gjeldende lovverk og retningslinjer

Herunder norske lover og arrangørs interne lovverk

3.2 Følge fastsatt arbeidsinstruks og vaktliste

Herunder møte presis til arbeidsøktene. Ved gyldig forfall skal ansvarshavende gis beskjed tidligst mulig.

3.3 Være edru i arbeidsøktene

Medarbeider skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

3.4 Bekledning

Det forventes at du stiller i klær passende til arbeidsoppgaven. Festivalen erstatter ikke klær som blir ødelagt i "forventede omgivelser". 

3.4 Taushetsplikt

Medarbeider plikter å holde hemmelig det hun/han i forbindelse med arbeidsforholdet og arrangementet for øvrig får vite om noens personlige og/eller forretningsmessige forhold. Uttalelser til pressen skal ikke under noen omstendighet gis på vegne av arrangør.

3.5 Media

Den frivillige skal ikke gi uttalelser til presse/medier på vegne av ARN 2022 eller Rana kommune. Eventuelle henvendelser fra media/journalister skal henvises til festivalens administrasjon.

3.6 Dokumentasjon og bilder

Ved å søke frivillig i ARN 2022 1. etappe godkjenner den frivillige bruk av bilde- og videomateriell som tas under festival, hvor den frivillige er synlig, til promotering og markedsføring.

4. SANKSJONER/ OPPHØR AV AVTALEN


4.1. Arrangørs rettigheter
 

4.1.1 Dersom medarbeider ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, forbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet og/eller inndra godtgjørelse.

4.2. Medarbeiders rettigheter

Dersom arrangør ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, kan arbeidsforholdet avsluttes med øyeblikkelig virkning.