Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Reklame langs offentlig veg

Martinsen, Stina Mari Endret:20.07.2020 08:11

Mangler du reklamen din? Kontakt vegavdelingen på telefon 75 14 53 34 / 75 14 50 00.

 

Av hensyn til trafikksikkerheten er det viktig at reklame som settes opp langs offentlige veger, og som er synlig for trafikantene, ikke medfører trafikkfare.

Reklame er trafikkfarlig dersom den hindrer nødvendig sikt. Reklame kan også skape trafikkfarlige situasjoner hvis den tar oppmerksomheten bort fra vegen og trafikken.

Hovedregelen er at det må søkes om tillatelse til å sette opp reklame som retter seg mot eller er synlig for trafikantene på vegen, jf. vegloven § 33. og §57 nr 2.

Det er ikke anledning å feste reklame-, virksomhetsskilt o.l på eksisterende skiltstolper etter trafikkkontroll innretning ihht skiltforskriftenes §1. nr 2.

Virksomhetsskilt festet på bygningen der virksomheten drives, og som kun viser firmanavn eller type virksomhet, krever ikke tillatelse etter vegloven, men kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Søknad om tillatelse til oppsetting av reklame etter vegloven skal sendes til kommunen hvis reklamen retter seg mot kommunal veg og til Statens vegvesens regionvegkontor dersom den retter seg mot riks- og fylkesveg.

Uten tillatelse er det heller ikke lov til å sette opp reklame eller annen innretning på f.eks. vegbanen, vegskråninger, grøfter, fortau, gang/sykkelveger, rabatter, rasteplasser, gangbruer, skiltutstyr og ulike veginstallasjoner.

Send icpdfSøknad.pdf om løyve til oppsett av reklame rettet mot offentlig veg etter vegloven §33.

Adresse:  postmottak@rana.kommune.no

 

Opprettet: 08.12.2017 10:13