Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Klage

Jørgensen, Kari Endret:22.03.2017 14:28

Du har rett til å klage på gebyr, tilleggsavgift og kontrollerklæring.klage parkering.jpg

Klagen være skriftlig.
Du kan benytte elektronisk klageskjema eller levere skriftlig klage på Servicetorget.  Elektronisk klageskjema og klageskjema i pdf finner du til høyre på siden.
Du kan sende klagen på mail: parkering@rana.kommune.no 
Ved behov kan man få hjelp til å skrive klage, men det skal være underskrift av klager på skjema.

Fristen for å klage er 3 uker fra dagen du fikk ileggelsen.

Selv om du leverer klage du betale ileggelsen innen fristen. Dersom klager får medhold, vil innbetalt beløp tilbakeføres.

Klage må inneholde

  • Botens referansenummer (ileggelses nummer)
  • Bilnummer
  • Bilførers navn
  • Adresse, Telefon og evt. mail adresse.
  • Klagetekst

Klagehåndtering
Klager behandles etter Forskrift om offentlig parkeringsregulering og Standardvilkår for privat parkeringshåndheving.

Sanksjoner

Hvis en ileggelse ikke betales ved forfall, sendes det et betalingsvarsel etter 3 uker og ileggelsen økes med 50 prosent (i hht Vegtrafikkloven). Dersom den fremdeles ikke er betalt, sendes det ut varsel om tvangsinndrivelse.

Saken sendes deretter til Kemneren for påleggstrekk, eller til Namsmannen for tvangssalg av kjøretøyet. Ved kontrollavgift gjelder vanlig innkassolovgivning.

Spørsmål vedrørende betaling:

Spørsmål ​rettes til:​Adresse:​Tlf./Faks:

​Kredinor e-mail: ps@kredinor.no

​Langveien 21
6509 Kristiansund

Tlf ​71570470, Fax 71570480

 

Ordforklaringer:

Tilleggsavgift ilegges om du står på en offentlig parkeringsplass, men har stått ut over tiden, ikke har betalt eller står feilparkert.

Parkeringsgebyr gis når vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften brytes. Eksempel, parkering i vegkryss, på fortau, gangfelt og parkering forbudt.

Kontrollavgift gis dersom du bryter vilkårene på en privatrettslig regulert parkeringsplass.

Opprettet: 26.01.2017 13:02