Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Forflytningshemmede

Jørgensen, Kari Endret:02.03.2020 12:34

​Kriterier for å få innvilget

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede tildeles etter søknad og fremlagt legeerklæring.

Parkeringstillatelsen gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet, fordi vedkommende har problemer med å gå.

Det må leveres legeerklæring og søknad for å få tildelt parkeringstillatelse.

Legeerklæring pdf for utfylling kan skrives ut etter at legen har fylt den ut. Denne ligger under skjema til høyre

Hvem kan søke?
Tilbudet er i første rekke beregnet på forflytningshemmet fører av motorvogn, men også forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse kan innvilges tillatelse.


Krav til søker:

Parkeringstillatelsen er ikke ment å gjelde alle som har problemer med å gå. Den gjelder forflytningshemmede med stort behov for å parkere.

Parkeringskort tildeles etter regelverket fastsatt i forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede:

 • Parkeringskort for forflytningshemmede er et hjelpemiddel for den som pga. vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkering på ett eller flere steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.
 • Skal løse konkrete parkeringsproblemer for personer med vansker for å bevege seg.
 • Både den medisinsk betingede bevegelseshemningen og det konkrete parkeringsbehovet vurderes ved tildeling av tillatelse.
 • For passasjerer gjelder et tilleggskrav: Da kreves det i tillegg at passasjer trenger regelmessig hjelp utenfor bilen og ikke kan forlates alene mens bilfører flytter bilen til vanlig plass.

I tillegg til legeerklæring må det leveres en søknad for å få tildelt parkeringstillatelse.

Søknaden må inneholde:

Redegjøring for hvilke forhold som gjør at det er behov for å parkere på steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.

 • Konkrete steder og situasjoner som utgjør behov for parkeringslettelse
 • kopi av sertifikatet dersom du søker som sjåfør
 • Legeerklæring

Bekreftelse fra lege/fysioterapi o.l ved hyppige behandlinger

Hvordan søke?

Søknad med legeerklæring leveres inn sammen med eventuelle bekreftelser og kopi av sertifikatet. 

Hvordan blir søknaden behandlet?

Søknaden blir behandlet av et utvalg bestående av:

 • Saksbehandler fra parkeringskontoret
 • Kommunelege
 • to representanter

Ved avslag er ankeinstans for vedtaket formannskapet i Rana kommune. Klagefrist er 3 uker, og eventuell klage skal sendes parkeringskontoret.

Krav til bruk av p-kort for forflytningshemmede/HC-kort

 • Navn og bilde av den forflytningshemmede er plassert på baksiden av beviset.
 • Beviset skal plasseres med forsiden godt synlig i frontruten.
 • Beviset skal forevises ved kontroll.

Søknad leveres elektronisk, eller som utfylt skjema til:

Trafikk og Parkering
Postboks 173
8601 Mo i Rana

Den kan også leveres på Servicetorget på Rådhuset.

Opprettet: 26.01.2017 13:01