Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Stenging av Akersvassvegen

Petersen, Elin Endret:20.11.2013 13:24

I forbindelse med byggingen av Kjensvatn kraftverk er Akersvassvegen stengt for trafikk i vinterhalvåret. 52992_innkjoring-forbudt.jpg

 

Hensikten med stengingen er å ivareta sikkerheten, spesielt for trafikanter men også for dem som brøyter. Videre er det nødvendig å ha kontroll/regulering på trafikken i forbindelse med denne brøytingen og transport med større kjøretøy på den smale vintervegen.

Det at grunneier ikke ønsker ferdsel på sin eiendom under anleggsperioden, får betydning for dispensasjoner for scooterkjøring utstedt av Rana kommune. Motorferdselloven med forskrifter innskrenker ikke den adgang grunneier har til å forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom; retten til å nekte ferdsel på egen grunn, er et privatrettslig forhold som ikke reguleres av loven. Rana kommune har ingen myndighet til å overstyre dette og det er heller ikke ønskelig når stengingen er begrunnet i sikkerhet.

Stengingen av vegen skaper utfordringer for scootertrafikken mellom Umbukta og Nevertjønnlia hyttefelt. Den har også konsekvenser for fiskeløypen til Fisklausvatnet samt for hytteeiere i Mogressfjellet som har alternativ trasé over Umskardet.

Når det gjelder fiskeløypen til Fisklausvatnet får ovennevnte den konsekvens at den ikke vil være åpen for trafikk verken i 2013 eller i 2014. Fiskeløypen er tradisjonelt åpen fra 1. februar til 30. april med unntak av påsken. Dette blir det dessverre ikke mulighet for de to kommende sesongene. Forholdene rundt dette er avklart med Fylkesmannen i Nordland som setter vilkårene for isfiskeløypene.

Stengingen berører også hytteeiere i Mogressfjellet som har alternativ trasé over Umskardet. Gjeldende praksis sier at denne kan benyttes dersom vær og føreforhold tilsier at hovedtraséen ikke er farbar. Dette blir dessverre ikke mulig sesongene 2012/2013 og 2013/2014.

Hytteeiere i Nevertjønnlia må inntil videre benytte trasé fra Dalsgrenda.

Vi beklager dersom stengingen medfører problemer for noen, men skisserte løsninger er den eneste måten vi kan møte denne utfordringen på der alle parter så langt det lar seg gjøre blir tatt hensyn til.

Opprettet: 03.07.2013 09:57