Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Motorferdselsnemnda

Petersen, Elin Endret:11.10.2017 13:01
Utvalg for miljø, plan og ressurs har nedsatt en egen motorferdselsnemnd som har ansvar for behandling av enkelte saker knyttet til motorisert ferdsel i utmark. Nemnda har tre medlemmer og er valgt for perioden 2015 - 2019. Nemnda har møte ca. hver tredje uke i vintersesongen.
 
Møtedatoer 2017:
Sted: møterom Svartisen, 1.etg rådhuset.

 

Vårhalvår: 18. januar, 15. februar (møterom Klokkerhagen), 15. mars, 7. april, 21. april (kl. 10:00) og 29. juni (kl. 10:00).

Høsthalvår: 26. september, 19. oktober, 9. november og 7. desember, alle dager kl. 10:00.

 
Søknader som skal behandles i nemnda må være levert inn senest tre uker før møtedato.
 
Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark gjøres på
icgenSøknadsskjema for motorferdsel i utmark - med innlogging IDporten for opplastning av legeerklæring


Medlemmer:
Knut Bjørgen (leder) - vararepresentant Christina Michalsen
Lone Steen Lysholm - vararepresentant Einar Eide
Johan Petter Røssvoll - vararepresentant Mats Hansen

Varamedlemmene er personlige.

 


Opprettet: 02.07.2013 14:35